گزارش تصويرى برگزاری دوره”آداب و معاشرت و الگوهای رفتاری در صنعت هتلدارى”برای پرسنل هتل گسترش

می 29, 2019 9:23 ق.ظ

دوره”آداب و معاشرت و الگوهای رفتاری در صنعت هتلدارى”برای پرسنل هتل گسترش در سالن آمفی تئاتر توسط مدرس دانشگاه و استاد میهمان سرکار خانم اسعدی برگزار شد.