گزارش تصویری دوازدهمين دوره انتخابات انجمن مديران صنايع استان آذربايجان شرقى در آمفى تئاتر هتل گسترش

1399/03/16< 11:25 ق.ظ
گزارش تصویری دوازدهمين دوره انتخابات انجمن مديران صنايع استان آذربايجان شرقى در آمفى تئاتر هتل گسترش


دوازدهمين دوره انتخابات انجمن مديران صنايع استان آذربايجان شرقى در آمفى تئاتر هتل گسترش برگزار شد.