گزارش تصويرى برگزاری دوره”آداب و معاشرت و الگوهای رفتاری در صنعت هتلدارى”برای پرسنل هتل گسترش

مطالعه 1 دقیقه 29 می 2019

دوره"آداب و معاشرت و الگوهای رفتاری در صنعت هتلدارى"برای پرسنل هتل گسترش در سالن آمفی تئاتر توسط مدرس دانشگاه و استاد میهمان سرکار خانم اسعدی برگزار شد. گالری پیدا نشد !