گزارش تصويرى دوازدهمين دوره انتخابات انجمن مديران صنايع استان آذربايجان شرقى در آمفى تئاتر هتل گسترش

مطالعه 1 دقیقه 25 آوریل 2019

دوازدهمين دوره انتخابات انجمن مديران صنايع استان آذربايجان شرقى در آمفى تئاتر هتل گسترش برگزار شد. گالری پیدا نشد !