برگزارى دوره مديريت “فرانت آفيس” در هتل گسترش

1402/03/12< 7:03 ق.ظ
برگزارى دوره مديريت “فرانت آفيس” در هتل گسترش


دوره مديريت “فرانت آفيس” برای پرسنل هتل گسترش در سالن آمفی تئاتر توسط جناب آقاى دكتر سيداميد آقاميرى، معاون بهره بردارى و توسعه خدمات شركت توسعه گردشگرى ايران و مدرس دانشگاه برگزار شد.