شهر تبریز است و جان قربان جانان میکند سرمه چشم از غبار کفش میهمان میکند

1402/03/12< 9:18 ق.ظ
شهر تبریز است و جان قربان جانان میکند    سرمه چشم از غبار کفش میهمان میکند


تلاش بى وقفه كاركنان هتل گسترش تبريز براى ميزبانى شايسته از ميهمانان هتل