واکسیناسیون کلیه پرسنل هتل گسترش تبریز

1401/11/19< 11:02 ق.ظ
واکسیناسیون کلیه پرسنل هتل گسترش تبریز


واکسیناسیون کارکنان هتل گسترش تبریز با همکاری ریاست دانشگاه علوم پزشکی و مرکز بهداشت تبریز