گزارش تصويرى از آخرین روز “سيزدهمين نمايشگاه بين المللى گردشگرى ايران” و حضور دکتر اباذر در غرفه هتل گسترش

1401/03/01< 6:39 ق.ظ
گزارش تصويرى از آخرین روز “سيزدهمين نمايشگاه بين المللى گردشگرى ايران” و حضور دکتر اباذر در غرفه هتل گسترش