گزارش تصويرى از برگزارى انتخابات هیات مدیره انجمن صنفى كارفرمايى توليدكنندگان فولاد در آمفى تئاتر هتل گسترش

1401/03/01< 6:58 ق.ظ
گزارش تصويرى از برگزارى انتخابات هیات مدیره انجمن صنفى كارفرمايى توليدكنندگان فولاد در آمفى تئاتر هتل گسترش


انتخابات هیات مدیره انجمن صنفى كارفرمايى توليدكنندگان فولاد و صنايع وابسته استان آذربايجان شرقى در آمفى تئاتر هتل گسترش برگزار شد.