گزارش تصويرى برگزاری دوره”آداب و معاشرت و الگوهای رفتاری در صنعت هتلدارى”برای پرسنل هتل گسترش

1402/03/12< 9:25 ق.ظ
گزارش تصويرى برگزاری دوره”آداب و معاشرت و الگوهای رفتاری در صنعت هتلدارى”برای پرسنل هتل گسترش


دوره آداب و معاشرت و الگوهای رفتاری در صنعت هتلداری برای پرسنل هتل گسترش در سالن آمفی تئاتر توسط مدرس دانشگاه و استاد میهمان سرکار خانم اسعدی برگزار شد.