گزارش تصویری// برگزاری نشست بررسی راهکارهای جذب گردشگر به آذربایجان شرقی با حضور استاندار آذربایجان شرقی، معاون گردشگری وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی, رئیس جامعه هتلداران ایران, مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان شرقی و جمعی از نمایندگان مجلس, مدیران، فعالین ملی و استانی صنعت گردشگری در محل هتل گسترش

1402/09/15< 12:01 ب.ظ
گزارش تصویری// برگزاری نشست بررسی راهکارهای جذب گردشگر به آذربایجان شرقی با حضور استاندار آذربایجان شرقی، معاون گردشگری وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی, رئیس جامعه هتلداران ایران, مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان شرقی و جمعی از نمایندگان مجلس, مدیران، فعالین ملی و استانی صنعت گردشگری در محل هتل گسترش


گزارش تصویری// برگزاری نشست بررسی راهکارهای جذب گردشگر به آذربایجان شرقی با حضور استاندار آذربایجان شرقی، معاون گردشگری وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی, رئیس جامعه هتلداران ایران, مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان شرقی و جمعی از نمایندگان مجلس, مدیران، فعالین ملی و استانی صنعت گردشگری در محل هتل گسترش