گزارش تصویری//برگزاری همایش ملی تخصصی سازه، تجهیزات و تاسیسات جانبی گلخانه‌های مدرن شیشه‌ای با حمایت گروه صنعتی پارس ساختار و حضور دکتر برومندی معاون وزیر جهاد کشاورزی، جمعی از مدیران کشوری و استانی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، متخصصین و فعالین صنعت کشاورزی و عرصه گلخانه سازی در سالن آمفی تئاتر هتل گسترش

1402/09/15< 10:36 ق.ظ
گزارش تصویری//برگزاری همایش ملی تخصصی سازه، تجهیزات و تاسیسات جانبی گلخانه‌های مدرن شیشه‌ای با حمایت گروه صنعتی پارس ساختار و حضور دکتر برومندی معاون وزیر جهاد کشاورزی، جمعی از مدیران کشوری و استانی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، متخصصین و فعالین صنعت کشاورزی و عرصه گلخانه سازی در سالن آمفی تئاتر هتل گسترش


برگزاری همایش ملی تخصصی سازه، تجهیزات و تاسیسات جانبی گلخانه‌های مدرن شیشه‌ای با حمایت گروه صنعتی پارس ساختار و حضور دکتر برومندی معاون وزیر جهاد کشاورزی، جمعی از مدیران کشوری و استانی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، متخصصین و فعالین صنعت کشاورزی و عرصه گلخانه سازی در سالن آمفی تئاتر هتل گسترش