میزبانی از جناب آقای اسماعیلی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی و جناب آقای سردار خرم استاندار محترم آذربایجانشرقی در هتل گسترش تبریز

میزبانی از جناب آقای اسماعیلی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی, جناب آقای سردار خرم استاندار محترم آذربایجانشرقی و هیئت همراه در هتل گسترش تبریز... .

  • 22 آبان, 1400

چراغ های هتل گسترش امیدی بر قلب‌های خسته

تعدادی از چراغ هاى هتل گسترش تبریز به نشان قدردانی از کادر درمانی بیمارستان های استان آذربایجان شرقی و بویژه شهر تبریز در مبارزه با بیماری ویروس ... .

  • 4 اردیبهشت, 1399