چراغ های هتل گسترش امیدی بر قلب‌های خسته

تعدادی از چراغ هاى هتل گسترش تبریز به نشان قدردانی از کادر درمانی بیمارستان های استان آذربایجان شرقی و بویژه شهر تبریز در مبارزه با بیماری ویروس ... .

  • 4 اردیبهشت, 1399