برگزارى دوره مديريت فرانت آفيس در هتل گسترش تبريز/ مدرس دانشگاه: در دنياى امروز صنعت گردشگرى در افزايش درآمد كشورها و نزديكى ملت ها نقش مهمى داشته است

صنعت گردشگرى در دنیای معاصر، يكى از صنايع رو به رشد محسوب میشود كه در طى دهه هاى اخير در افزايش درآمد كشورها و نزديكى و اتحاد ملت ها نقش مهمى داش... .

  • 15 تیر, 1398

برگزاری دوره های آداب معاشرت و الگوهای رفتاری در صنعت هتلداری برای پرسنل هتل گسترش تبریز// مدرس دانشگاه: باید نگاه اقتصادی تر به گردشگری داشته باشیم

صنعت گردشگری و توریسم در دنیای امروز یکی از محرک های اصلی نمودارهای اقتصادی است و می طلبد که در کشورمان نیز نگاه اقتصادی تر به مقوله گردشگری داشت... .

  • 7 خرداد, 1398